Türkiye ve Deprem İlişkisi

tarafından
61
Türkiye ve Deprem İlişkisi

Türkiye deprem kuşağı bakımından birçok ülkeye göre daha şanslıdır. Elbette bazı bölgeleri yüksek risk grubu içerisinde yer almaktadır. Türkiye ve deprem ilişkisi hakkında tüm detayları sizlere sunacağız. Küçük boyutlu fay hatları Anadolu bölgesinin hemen hemen her noktasında vardır. Küçük fay hatları düşük şiddetli depremlere sebep olsa da ekstrem bir durum olmadığı sürece can ve mal kaybı yaşatmaz. Türkiye’de bulunan belli başlı dikey atılımlı fay sahaları ise şu şekildedir:

 

 • Büyük ve Küçük Menderes Vadileri
 • Gediz Vadisi Yamaçları
 • Erdemit Körfezi Çevresi
 • Tuz Gölünün Doğusu
 • Ekecek Dağı Yamaçları
 • Amik Ovası
 • Gemlik
 • Gediz
 • İzmit Körfezleri
 • Sapanca
 • İznik Gölleri
 • Muş Ovası

 

Bölgeler de fay hatları boydan boya uzanır ve risk açısından her biri farklı sonuçlar doğuracaktır.

 

Türkiye’nin En Tehlikeli Deprem Bölgesi

 

Türkiye ve deprem ilişkisi bakımından geçmişte olduğu gibi günümüzde de en çok zararı doğuracak, bu doğal afetten en çok payını alacak bölge Marmara bölgesidir. Tektonik özellikler bakımından her ne kadar Ege bölgesinin bir devamı olarak gözükse de doğabilecek tehlikeler daha şiddetli olacaktır. Burada geçen fay hatlarının uzandığı bölgeler ise şu şekildedir:

 

 • İzmit – Tekirdağ depresyonunun bir sonucu olarak batıda Marmara denizinden, Tekirdağ’a uzanan bölge yüksek risk grubuna girer. Bu bölgenin doğusunda ise K.U.T kuşağı yer alır.
 • İznik Gölü Çevresi; Marmara denizinin güney sahili.
 • Yenişehir, Bursa, Kuş Gölü, İstanbul

 

Deprem tehlikesi açısından en riskli bölgelerdir.