1. Anasayfa
 2. Deprem Güvenliği

Deprem anında ne yapmalıyız ne yapmamalıyız ?

Deprem anında ne yapmalıyız ne yapmamalıyız ?
deprem anında ne yapılmalı
0

Deprem anında ne yapmalıyız, nasıl davranmalıyız gibi birçok sorunun cevabını aslında her insanın öğrenmesi gerekiyor. Hepimizin bildiği üzere deprem, yıkıcı etkileri olan ve yaşandığında can ve mal kayıplarına sebebiyet veren bir doğal afettir.

Bu durumun önlenebiliyor olması, insanların dikkati ile gerçekleşmektedir. Örneğin depreme dayanıklı konutlar yapmak sorunların önlenmesindeki ilk adımdır. Bunun yanı sıra deprem bilinciyle kendini geliştirmiş olan insanların tedbirli davranmaları da büyük bir önem arz etmektedir.

Depremler, yer kabuğundaki kayaçların ani serbest bırakılması sonucu oluşan sarsıntılardır. Dünya üzerindeki tektonik levhaların etkileşimi, levhaların çatlaması, sürtünmesi veya çarpışması depremlerin ana sebepleridir. Richter ölçeği, depremlerin büyüklüğünü ölçer ve her bir birim artışı, depremin enerjisinde 10 katlık bir artış anlamına gelir. Bu doğal fenomenin etkileri arasında bina hasarları, toprak kaymaları, tsunamiler, yangınlar ve su kaynaklarının kirlenmesi bulunmaktadır.

Depremlere hazırlık, can ve mal kayıplarını azaltmak için önemlidir. Bu süreçte;

 • Acil durum planları yapmak
 • Deprem sırasında güvenli yerlere sığınmak
 • Acil durum çantaları hazırlamak
 • Bina güvenliği önlemleri almak

depremlere karşı alınabilecek önlemler arasında yer alır. Türkiye gibi deprem riski yüksek bölgelerde yaşayan bireyler, bu bilgiler ışığında depremlere karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olmalıdır. Toplumlar, depremlerin etkilerini en aza indirmek ve afet durumlarında daha dirençli olmak adına sürekli olarak bu konuda bilinçlenmeye devam etmelidirler. Bunun için de önce kendi evimizde daha sonrasında da çevremizde değiştirebileceklerimizi değiştirmeliyiz. Ülkemizde sıklıkla olan ve geçtiğimiz aylarda da Kahramanmaraş merkezli olan depremlerden sonra önlem olmanın oldukça kıymetli olduğu anlaşılmaktadır.

Unutulmamalıdır ki önlem almak meydana gelebilecek problemlerin önüne geçmek açısından oldukça kıymetlidir.

Deprem Anında Evde Ne Yapılmalı?

Deprem anında evde ne yapılmalı sorusu hayati önem taşıyan bir durumdur ve doğru adımları bilmek de kritiktir. Deprem anında evde bulunanlar için alınacak temel önlemler bulunmaktadır. İlk olarak, panik yapmamak ve sakin kalmak önemlidir. Hızlı bir şekilde masanın veya dayanıklı bir mobilyanın altına sığınmak, baş ve boyun bölgelerini korumak için elleri ve kolları kullanmak gerekmektedir. Aynı şekilde pencere ve aynalardan uzak durmak, cam eşyaları ve kesici objeleri kontrol etmek de önemli adımlardır.

Evde deprem anında sağlanması gereken bir diğer önemli unsur da acil durum çantasıdır. Bu çanta, temel ihtiyaçları içermelidir. Bunun yanı sıra elektrikli cihazların kapatılması, gaz vanalarının kapatılması gibi pratik önlemler de alınmalıdır. Deprem sonrasında ise yangın, gaz sızıntısı veya su kaynaklarındaki kirlenme gibi olası risklere karşı evin dikkatlice kontrol edilmesi önemlidir. Bu basit ancak etkili önlemler, deprem anında evde bulunanların güvenliğini sağlamak için kritik bir rol oynar. Deprem sırasında yapılması gerekenler maddeler halinde incelenecek olursa:

 • Panik yapmamak, sakin kalmak en önemli adımdır. Panikle hareket etmek, riskleri artırabilir.
 • Hızlıca bir sığınak bulmak, masanın veya dayanıklı bir mobilyanın altına sığınmak önemlidir.
 • Baş ve boyun bölgelerini korumak için elleri ve kolları kullanmak, başarıyla uygulanması gereken bir önlemdir.
 • Pencerelerden uzak durmak, cam kırıkları ve cam eşyaların neden olabileceği yaralanmaları önler.
 • Ağır eşyalardan uzak durmak, deprem sırasında düşebilecek objelerin neden olabileceği tehlikeleri azaltır.
 • Deprem sırasında gaz ve elektriği kapatmak, yangın riskini azaltır ve olası patlamalara karşı önlem alır.
 • Acil durum çantası, temel ihtiyaçları içermeli ve hızla evden çıkarken yanınızda olmalıdır.

Yani deprem anında ne yapmalıyız konusunda bilgi arıyorsanız, bunları yapmalısınız. Depremin yıkıcı etkilerinden bu şekilde kurtulmanın mümkün olduğunu söylemek mümkündür.

Deprem Anında İlk Yapılması Gerekenler

Deprem anında ilk yapılması gerekenler, hayat kurtarıcı önlemleri içerir. Deprem anında bireyler, öncelikle panik yapmamaya özen göstermelidir. Panikle hareket etmek, tehlikeli durumları daha da artırabilir. Bu nedenle, sakin kalmak ve hızlıca güvenli bir noktaya sığınmak, baş ve boyun bölgelerini korumak için elleri ve kolları kullanmak önemlidir. Masanın veya dayanıklı bir mobilyanın altına sığınılması, düşebilecek nesnelerin yaratabileceği tehlikeleri en aza indirir. Pencerelerden uzak durmak da önemlidir, çünkü cam kırıkları ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Deprem anında elektrik, gaz ve su vanalarının kapatılması, yangın riskini azaltır ve olası patlamaları da engeller. Acil durum çantasının hazır olması da kritiktir. Bu çanta, temel ihtiyaçları içermeli ve evden çıkarken yanınızda olmalıdır. Bireyler deprem sonrasında yangın, gaz sızıntısı veya su kaynaklarındaki kirlenme gibi olası risklere karşı evlerini dikkatlice kontrol etmeli ve güvenli alanlara geçmeli. Bu basit ancak etkili önlemler, deprem anında hayati önemi olan doğru adımları atmada rehberlik eder.

Deprem Anında Okulda Ne Yapılmalı?

Deprem anında okulda alınması gereken önlemler okulda bulunan öğrencilerin, öğretmenlerin ve personellerin hayatlarının tehlikeye girmemesi açısından önemlidir. Eğitimin merkezi olan okullarda meydana gelen herhangi bir sıkıntı kaynaklı birçok can kaybı yaşanabilmektedir. Yani bu önlemlerin olması önemli noktalar arasındadır. İlk olarak, deprem anında panik yapmamak ve sakin kalmak çok önemlidir. Okul yönetimi, öğrenci ve personeli depreme karşı eğitmiş olmalıdır. Belirlenmiş acil durum çıkışları ve toplanma noktaları gibi güvenli yerleri belirlemiş olmalıdır.

Deprem anında sığınaklar ve dayanıklı yapılar gibi güvenli alanlara sığınılmalıdır. Sınıflarda bulunan öğrenciler ve personel, masa ve sandalyelerin altına sığınıp baş ve boyun bölgelerini elleriyle korumalıdır. Ayrıca acil durum çantasının okulda bulunması önemlidir. Bu çanta, temel ilkyardım malzemeleri ve iletişim araçları içermelidir. Okulun acil durum planları düzenli olarak gözden geçirilmeli ve geliştirilmelidir. Bu sayede deprem anında doğru adımların atılması ve herkesin güvenli bir şekilde tahliye edilmesi sağlanabilir.

Deprem Anında İş Yerinde Ne Yapılmalı?

İş yerinde deprem anında alınması gereken önlemler, çalışanların güvenliğini en üst düzeyde sağlamayı amaçlar. İlk olarak, iş yerindeki herkesin deprem güvenlik prosedürlerine aşina olması ve düzenli olarak tatbikatlar yapılması önemlidir. İş yeri yönetimi; acil durum planlarını gözden geçirmeli, acil çıkışları belirlemeli ve personeli bu konuda eğitmelidir.

Deprem anında çalışanlar, masa veya dayanıklı mobilyaların altına sığınmalı ve başlarını elleriyle korumalıdır. Camdan uzak durmak, düşebilecek nesnelerden kaçınmak ve yangın tehlikesine karşı önlemler almak da kritiktir. Acil durum çantasının iş yerinde bulunması ve içinde temel ilkyardım malzemeleri, su ve iletişim araçları gibi öğelerin yer alması önemlidir. İş yeri yönetimi, deprem sonrasında binaların güvenliğini kontrol etmeli, olası tehlikeleri tespit etmeli ve gerekli önlemleri hızla almalıdır. Bu sayede iş yerinde deprem anında doğru adımlar atılabilir ve çalışanların güvenliği sağlanabilir.

Gece Deprem Olursa Ne Yapmalıyız?

Gece deprem olursa ne yapmalıyız diye araştırıldığında oldukça basit ve hayati derecede önemli önlemler karşımıza çıkar.  Alınması gereken önlemler, bireylerin uykuda olmaları nedeniyle daha dikkatli ve hızlı bir şekilde hareket etmelerini gerektirir. Deprem anında uykuda olanlar, hemen korunaklı bir yer bulmalı ve başlarını elleriyle korumalıdır. Yatak altına sığınmak veya başlarını yastıkla örtmek, baş ve boyun bölgelerini koruma açısından önemlidir.

Bütün bunların yanı sıra gece meydana gelen depremlerde elektrik kesintileri yaşanabilir, bu nedenle el feneri veya cep telefonuyla aydınlatma sağlamak önemlidir. Ailenin belirlemiş olduğu bir buluşma noktası olmalı ve deprem sonrasında aile bireyleri bu noktada toplanmalıdır. Gece depremlerine karşı evdeki eşyaların güvenliği için önceden alınan tedbirler, olası hasarı en aza indirebilir. Bu nedenle, gece meydana gelen depremlerde hızlı ve dikkatli bir şekilde hareket etmek, kişilerin güvenliğini maksimum düzeyde sağlayabilir.

Deprem Esnasında Neler Yapmamalıyız?

Deprem anında yapılmaması gerekenler, bireylerin güvenliğini maksimum düzeyde korumak için önem taşır. İlk olarak, panik yapmamak ve sakin kalmak önemlidir. Panik durumları, doğru kararlar almayı zorlaştırabilir ve riskleri artırabilir. Bunun yanı sıra kapı veya pencere gibi hareketli nesnelerden uzak durmak, deprem sırasında ev içinde korunaklı bir yer bulmak hayati önem taşır.

Deprem anında asansör kullanmamak da hayati bir kuraldır. Asansörler, depremlerde sıkışabilir ve içindekilerin mahsur kalmasına neden olabilir. Aynı şekilde açık alanlarda binaların yanında durmamak, duvarların veya camların yakınına gitmemek ve çıkış yollarını tıkamamak önemlidir. Eğer kişi araç içindeyse hemen durmalı ve köprü altları, viyadükler gibi tehlikeli bölgelerden uzaklaşmalıdır. Bu önlemler, deprem anında tehlikeleri en aza indirerek bireylerin güvenliğini sağlamak adına önemli bir rol oynar.

Deprem Sonrası Yapılması Gerekenler

Deprem sonrasında yapılması gerekenler, bireylerin ve toplumun hızlı bir toparlanma sürecine girmelerini sağlamak adına önem taşır. Enkaz altında kalan veya yaralanan insanlara yardım etmek için hemen yetkililere bildirimde bulunmak önemlidir. Acil durum ekipleri, enkaz altındaki kişileri kurtarmak ve yaralılara müdahale etmek için hızlı bir şekilde hareket ederler.

Deprem sonrasında, ev veya bina içindeki hasarları değerlendirmek ve güvenli olup olmadığını kontrol etmek önemli bir adımdır. Çatlaklar, sallanma belirtileri veya yapısal zayıflıklar, binanın güvenli olup olmadığını belirlemede yardımcı olabilir. Eğer bina güvenli değilse, derhal tahliye edilmeli ve yetkililere bilgi verilmelidir.

Aynı zamanda deprem sonrasında su, gıda ve temel ihtiyaç malzemelerini sağlamak da önemlidir. Deprem sonucu altyapıda meydana gelen hasarlar nedeniyle su ve elektrik kesintileri yaşanabilir, bu nedenle acil durum hazırlıkları kapsamında su ve dayanıklı gıda stoklamak önemlidir. Deprem sonrası toplumun dayanışması, yardımlaşması ve organize olması, felaketin etkilerini en aza indirmek adına önemli bir rol oynar. Bu süreçte, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının etkili bir koordinasyon içinde olması, deprem sonrasında toplumun yeniden yapılanma sürecini hızlandırabilir ve mağduriyeti en aza indirebilir.

Ağır bir felaket olan depremlerden sonra yıkıcı etkileri hafifletmek ve insanların acılarını bir nebze de olsun azaltmak için birlik olunmalıdır. Depremin meydana geldiği şehirlere yardımların gönderilmesi, eğer gerekiyorsa oradaki insanların hızlı bir şekilde tahliye edilmesi önemlidir. Bu anlamda sığınakların her daim boş kalması, ani durumlara karşı hazırlanması önemlidir. Eğer sığınaklar boş kalmaz, onların yerine marketler, apartmanlar, oyun alanları inşa edilirse insan sağlığını korumak imkansız olur.

Unutulmamalıdır ki can sağlığı her şeyden önemlidir. Bu konunun önemini anlamak için geçmişte olmuş depremleri incelemek gerekir. Depremler yıkıcı düzeyde olabilir. Eğer insanlar önlem almazlar, binaların alt yapılarını güçlü yapmazlarsa yıkımlar kaçınılmaz olacaktır.

Binaların sağlığı konusunda da yaşına bakmak önemlidir. Belirli bir süreden sonra kullanılmaz hale gelen binalar yıkılarak yerlerine yenisi ve daha iyi bir kolon sistemine sahip olanı yapılmalıdır. Evimizi, çevremizi, ülkemizi güçlendirirsek yaşadığımız veya yaşayacağımız felaketlere karşı ek bir önlem almak gerekmez. Dolayısıyla bu konuda önlemlerin ilk adım olduğunu unutmadan deprem anında ne yapmalıyız şeklinde kendimize bir sormalıyız.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm

1999 Gölcük depremini yaşamış birisi olarak deprem konusunda farkındalığı artırmak ve toplumları daha güvende tutmak için eğitim kaynakları ve makaleler bulunan depremler.net sitesini hiç bir kar amacı gütmeden tamamen toplumsal bir proje olarak hizmetinize sunmaktayım.

Yazarın Profili
İlginizi Çekebilir

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir